Vas zanima priložnost, da svoje produkte in programe predstavite več 10.000 ambicioznim posameznikom iz Alpe-Adria regije in se srečate z več kot 600 inovativnimi in dinamičnimi posamezniki, ki soustvarjajo start-up zgodbe in podjetniški ekosistem?


Postanite partner konference PODIM

PODIM je dvodnevna intenzivna izobraževalno-motivacijska podjetniška izkušnja in ena največjih konferenc o inoviranju, podjetništvu in sodobnih poslovnih praksah v Alpe-Adria regiji. PODIM je v zadnjih letih postal regijski dogodek, ki ga ne sme zamuditi noben pravi podjetnik ali notranji podjetnik.

Na konferenci PODIM mednarodno ugledni gostje in svetovno uveljavljeni strokovnjaki poslovanja, kot je npr. Ash Maurya, avtor ene najbolj prodajanih poslovnih knjig na Amazonu z naslovom Running Lean, na okroglih mizah, predavanjih in delavnicah tako s praktičnega, kot tudi znanstvenega vidika predstavljajo najsodobnejša znanja gradnje novih globalnih tehnoloških podjemov ter razvoja notranjega podjetništva v obstoječih podjetjih.
 
Predstavljamo vam PODIM, s 35. letno tradicijo in uspešno zgodovino, v ključnih številkah:
 • Število udeležencev iz Alpe–Adria regije: 600+
 • Število mednarodnih uglednih govornikov: 40+
 • Število medijskih objav letno v regijskem prostoru: 200+ (z dosegom več 10.000 ljudi v regiji)
 • Število sodelujočih start-up podjetij: 100+
 • Število mednarodnih partnerjev konference: 30+
 • Število zastopanih držav (govorniki in udeleženci): 15+

Dve možnosti sodelovanja  

Predstavljamo vam dve možnosti potencialnega sodelovanja glede na vaš tip organizacije in poslovne cilje:

 
Vsebinsko partnerstvo za organizacije iz startup ekosistema
(inštitucije znanja, razvojne agencije, agencije za podjetništvo in inoviranje, inkubatorji in tehnološki parki, pisarne za prenos tehnologije,...)

Združevanje aktivnosti za vrhunske podjetniške nastope in vsebine.
Sponzorstvo konference
(podjetja in organizacije, ki tržijo izdelke in storitve in želijo aktivno nagovoriti ciljne skupine iz start-up ekosistema)

Vaša medijska izpostavljenost oziroma izpostavljenost vašega produkta pred pravo publiko na pravi način, ki ga skupaj določimo. Več o oblikah sponzorstev
 
 

 

Vsebinsko partnerstvo na konferenci PODIM

Vaše ideje in vsebine združene z nacionalnim in regijskim dosegom

Konferenca PODIM skozi celotno 35. letno zgodovino temelji na vsebinskem sodelovanju in povezovanju, saj je nenazadnje pomembno poslanstvo konference PODIM v dveh dneh intenzivne izobraževalne in podjetniške izkušnje povezovati vse ključne deležnike podjetniškega ekosistema v Alpe – Adria regiji.

Kot soustvarjalca nacionalnega in regijskega inovativnega poslovnega okolja vas vabimo, da postanete aktiven partner konference PODIM in s tem pridobite predvsem naslednje:
 • Možnost soorganizacije vsebinske delavnice v okviru konference PODIM oziroma inovativne predstavitve vaših programov (konferenčno razstavni prostor, spletna stran, PR aktivnosti,...)
 • Možnost soorganizacije obiska mednarodno uveljavljenega keynote govorca na konferenci PODIM, ki izhaja iz vsebinskega okvirja partnerske organizacije in ustvarja sinergije sodelovanja
 • Dosezite boljše učinke diseminacije vaših programov oziroma projektnih aktivnosti
 • Vašim sodelavcem omogočite dostop do najsodobnejših poslovnih znanj globalno in regijsko uveljavljenih strokovnjakov
 • Mreženje z govorniki konference na obkonferenčnih dejavnostih (poslovne večerje,…)
 • Sodelovanje v programu konference in predstavitev lastnih dobrih praks občinstvu iz regije
 • Sodelovanju v modulu z aktivnim povezovanjem z več kot 100 start-up podjetij iz regije
 • Povezovanje in mreženje z namenom pridobitve novi idej in poznanstev
 • Medijsko izpostavljenost (logotipi, intervjuji,…) v okviru promocije konference in neposredno na konferenci, ki jo izvajamo z namenom izgradnje dinamičnega start-up ekosistema  in njegove vpetosti v celotno gospodarstvo
Na vsebinskem nivoju se odpira veliko možnosti za sodelovanje, zato vas vabimo na sestanek, kjer bi se pogovorili o možnostih. V preteklih letih konference PODIM smo na tovrsten način uspešno sodelovali z inkubatorji, tehnološkimi in znanstvenimi parki, javnimi agencijami in ministrstvi, regionalnimi razvojnimi agencijami, študentskimi organizacijami in mnogimi drugimi. Odprti smo za vse ideje, v nadaljevanju pa navajamo najpogostejšo obliko sodelovanja.

Izvedba programskega sklopa podjetniške vsebine na konferenci PODIM

Konferenca PODIM poteka na  osrednjem  odru  ter na treh ali  štirih stranskih odrih za specializirane podjetniške in poslovne vsebine.  Na osrednjem odru za vse udeležence nastopajo ključni in osrednji govorniki, skupaj s PODIM Challenge-om, izborom Start:up leta ter drugimi splošnimi vsebinami, na stranskih odrih pa nastopajo podjetniški eksperti, ki podrobno predstavijo določeno specifično poslovno vsebino.

Določen delež specializiranih programskih sklopov konference organiziramo skupaj z deležniki podjetniškega ekosistema, da bi zagotovili bolj polno in pestro vsebino, pa tudi zaradi bistveno boljšega skupnega doseganja d ciljnih skupin v tovrstnem partnerstvu.
Največ tovrstnih partnerstev je dogovorjenih v sklopu nacionalnih ter EU projektov, v katerih sodelujejo potencialne partnerske organizacije, kadar je znotraj določenega projekta predvidena tudi organizacija vsebinskega dogodka, ki lahko poteka tudi v sklopu večje konference.
 
Koristi vsebinskega partnerja konference PODIM
 • Vsebinski govornik v skladu z dogovorom
 • Prostor z vso opremo
 • Promocija na nacionalni in regijski ravni
 • Soorganizacija programskega sklopa
 • Minimalno 50 udeležencev na sklopu
 • Izpostavljenost v promocijskih materialih konference
 • Izpostavljenost v medijih
 • Diseminacijo vsebine in rezultatov
 • Boljši doseg ciljev znotraj lastnega projekta
Prispevek partnerja konference PODIM
 • Kritje stroškov predavatelja
 • Kritje stroškov pogostitve
 • Sodelovanje pri promociji vsebine
 • Prispevek za soorganizacijo
 

Organizator si pridržuje vso pravico za aktivno sooblikovanje tovrstnega vsebinskega programskega sklopa. V primeru, da ponujena vsebina ne ustreza profilu konference PODIM  se organizatorji konference lahko tudi ne odločijo za sodelovanje. Na prvem mestu je namreč vsebinska kakovost  konference.

Druge možnosti in ideje

Odprti smo tudi za vse druge možnosti vsebinskega sodelovanja, od sponzoriranja katerega izmed govorcev na glavnem odru, soorganizacije atraktivne in zanimive okrogle mize na specifično podjetniško vsebino, prav tako lahko s predstavitvijo dobre prakse sodelujete v samem programu in še več. Če imate kakšno dodatno idejo nas kontaktirajte in z veseljem se bomo srečali z vami.
 

Postanite ponosni sponzor konference PODIM

Izpostavite svoje produkte pred publiko, ki predstavlja regijsko gospodarsko prihodnost

Udeleženci konference so predvsem start-up podjetniki, uveljavljeni podjetniki, notranji podjetniki, direktorji, managerji, vodilni v razvoju, raziskovalci in vladni predstavniki, tako iz Slovenije, kot tudi regije. Promocija konference PODIM poteka več mesecev pred samim dogodkom in v tem času doseže več 10.000 ljudi iz navedenih ciljnih skupin. Na sami konferenci pa se zbere več kot 600 ljudi, ki  predstavljajo najprodornejši regijski podjetniški in inovacijski potencial.

Gre za odlično priložnost, kjer boste lahko ponosno izpostavilivašo blagovno znamko in produkte. Poleg predstavitve pred pravimi ciljnimi skupinami, pa vam zagotavljamo, da boste kot sponzor konference pridobili tudi mnogo novih prebojnih idej in poznanstev, ki vam bodo pomagali pri doseganju vaših strateških oziroma prodajnih ciljev.

S sponzorstvom konference PODIM boste deležni naslednjih koristi:
 • Inovativna predstavitev vašega produkta (izdelka ali storitve) v okviru konference PODIM (sponzorstvo posameznih sklopov konference, predstavitev in testiranje uporabe produkta v okviru konference,...)
 • Medijska izpostavljenost (razstavni prostor, distribucija vaših promocijskih materialov udeležencem, logotipi, intervjuji, na Facebook strani konference PODIM,…) v okviru promocije konference in neposredno na konferenci, ki jo izvajamo z namenom izgradnje dinamičnega start-up ekosistema  in njegove vpetosti v celotno gospodarstvo
 • Možnost izvedbe skupnih vsebinskih idej in vsebinskih sklopov na konferenci PODIM
 • Dostop do najsodobnejšega poslovnega znanja globalno in regijsko uveljavljenih strokovnjakov
 • Mreženje z govorniki konference na obkonferenčnih dejavnostih (poslovne večerje,…)
 • Sodelovanje v programu konference in predstavitev lastnih dobrih praks občinstvu iz regije
 • Sodelovanju v modulu z aktivnim povezovanjem z več kot 100 start-up podjetij iz regije
 • Pridobitev novih poslovnih idej in poznanstev za doseganje strateških ciljev
 • Če želite še več, vam omogočamo tudi, da postanete sponzor posameznih obkonferenčnih dejavnosti, kjer boste dodatno izpostavili svojo blagovno znamko in se še bolj približali tako publiki, kot tudi govornikom (kot na primer možnost, da večerno družabno srečanje izvedemo pod okriljem vaše blagovne znamke).

Tematske obkonferenčne dejavnosti z vašo blagovno znamko in produktom

Skupaj z dvodnevno konferenco organiziramo tudi kopico obkonferečnih dejavnosti in aktivnosti, tako za udeležence, kot tudi govornike. Vabimo vas, da postanete sponzor ene izmed naslednjih možnosti:
 • Izbor Start:up leta 2015 - izbor najperspektivnejših nacionalnih start-up podjetij
 • PODIM Challenge 2015 - srečanje start-up podjetij in investitorjev
 • PODIM 1:1 - srečanje govornikov ter start-up podjetij ali vodilnih zaposlenih pri partnerjih
 • PODIM Matching - povezovanje potencialnih start-up podjetnikov v prebojne ekipe
 • PODIM Mreženje - program mreženja med odmori in pogostitvami
 • PODIM »Speed dating« - povezovanje uveljavljenih podjetij s start-up podjetij
 • Večerna PODIM zabava - konec prvega dne konference
 • Presenečenje za mednarodne goste - program za govornike dan pred in po koncu konference
Skupaj bo organizirano več kot 10 obkonferenčnih aktivnosti, ki so odlična priložnost za naše partnerstvo in sodelovanje ter izpostavitev vaše organizacije. Več o posameznih obkonferenčnih aktivnostih si lahko preberete v brošuri konference PODIM na bit.ly/PODIM2015-Brochure

Sponzorski paketi konference PODIM

Predstavljamo vam tri sponzorske pakete, ki vam zagotovijo ustrezno izpostavljenost med deležniki regijskega in nacionalnega start-up podjetniškega ekosistema:

Kot partner konference spoznajte več kot 100 potencialnih start-up podjetij na »speed datingu«

V sklopu konference PODIM2015 bomo organizirali tudi »speed dating« med uveljavljenimi in start-up podjetij v regiji. Na podlagi pretekle dobre prakse povezovanja investitorjev in start-up podjetij, v letošnjem letu uvajamo tudi sistematično in konkretno strateško povezovanje novih podjemov z uveljavljenimi akterji na trgu.

Srečanja ena-na-ena bodo potekala na sami konferenci, povezovanje s predajo vseh ključnih informacij pa bo izvedeno že pred samo konferenco. Pri vzpostavitvi sodelovanja bomo dodatno po potrebi pomagali tudi z usmeritvami, predlogi in idejami.
Ocenjujete, da lahko sodelovanje s start-up podjetij poveča vaša inovacijsko aktivnost ter prodornost? Postanite sponzor konference PODIM in se srečajte z najbolj perspektivnimi start-up podjetij.

Medijski sponzorstvo

Medijskim sponzorjem omogočamo dostop do govornikov konference (intervjuju, reportaže,…), izpostavljenost na sami konferenci (ekrani, promocijski materiali) ter v različnih gradivih konference (spletna stran, napovedi, članki,…). Za poslovne medije obstaja tudi možnost distribucije medija na samem dogodku, po predhodnem dogovoru.

Za podrobnosti o medijskem sponzorstvu nas prosim kontaktirajte.
 

Paketi za uveljavljena podjetja

Za uveljavljena podjetja v nacionalnem in regijskem prostoru ponujamo dodatne pakete in sicer z možnostjo povečanja lastne inovacijske aktivnosti na podlagi sodelovanja s start-up podjetij ter možnost izvedbe predavanja v samem podjetju s strani enega izmed govornikov konference. Z uveljavljenimi podjetij organiziramo tudi skupne zaprte obkonferenčne dogodke za določene ciljne skupine. 

Za podrobnosti o paketih za uveljavljena podjetja nas prosim kontaktirajte.
 

Inovacije ločijo vodilne od sledilcev.  V znanju je moč.

Kot partner ali sponzor pridobite nove ideje od globalno uveljavljenjih strokovnjakov

Vsi se zavedamo, da je inovativnost danes ena glavnih konkurenčnih prednosti podjetij in drugih organizacij. Kot je rekel že Steve Jobs, inovacije ločijo vodilna podjetja od sledilcev na trgu. Ostanite tudi vi vodilni na vašem področju, kot sponzor ali partner konference PODIM.

Izjemno pomemben prispevek k večji inovacijski dejavnosti za vse organizacije, ki bazirajo na znanju z dodano vrednostjo, je mreženje, povezovanje ter nenehen tok informacij med znanostjo, raziskovalnimi inštitucijami, ponudniki poslovnih storitev, ustvarjalci najsodobnejšega poslovnega znanja in vsemi deležniki organizacije, od zaposlenih, uporabnikov, javnosti, do dobaviteljev ter drugih.
Vsebinski partnerji in sponzorji konference PODIM2015 ne pridobijo zgolj možnosti za obisk konference ob rezerviranih sedežih v prvih vrstah, temveč tudi možnost udeležbe na vseh obkonferenčnih dogodkih, v obliki večerij, obiskov znamenitosti v regiji ipd. Gre za edinstveno priložnost, da se na štiri oči posvetujete ter pridobite nove ideje od najuglednejših svetovnih poslovnih strokovnjakov in podjetnikov.

Z udeležbo na konferenci boste spoznali nove tehnološke trende, kot so:
 • Nadaljevanje informacijske revolucije, ki bo še bolj spremenila način poslovanja
 • Trende, paradigme in napovedi tehnološkega predvidevanja v najprivlačnejših panogah
 • Priložnosti in pasti, ki jih prinaša globalizacija in povezovanje trgov ter organizacij

Prav tako pa specifična znanja in dobre prakse, kot so npr.:
 • Kako z vitkimi metodami bolje razumeti uporabnike in inovirati hitreje ter bolje
 • Pridobili boste ideje, kako skrajšati inovacijske cikle
 • Odgovorili bomo na vprašanja kot so soočanje z zahtevami po neprestanem inoviranju
 • Spoznali boste, kako ustvarjati okolje, ki bo zadržalo nadarjene kadre

Odgovorili bomo tudi na sledeča vaša vprašanja, vse s strani globalnih poznavalcev:
 • Kaj se lahko različne organizacije naučijo od startupov za povečanje notranjega podjetništva?
 • Povečanje inovacijske aktivnosti z aktivnim sodelovanjem s start-up podjetji
 • Modeli sodelovanja s start-up podjetji – od nakupa podjetja in korporativnega pospeševalnika do pogodbenega sodelovanja
 • Vitko podjetništvo v velikih podjetjih in različnih tipih organizacij
 • Glavni zaviralni faktorji pri različnih tipih organizacij za povečanje inovacijske aktivnosti in sodelovanje s start-up podjetji
Vsako leto je konferenca popolnoma razprodana. Zagotovite si sedeže v prvi vrsti. Izkoristite priložnost in se osebno spoznajte s predavatelji konference. Sooblikujte program in delite vaše dobre prakse.

Poleg najsodobnejšega poslovnega znanja se vam s sodelovanjem na konferenci odpira tudi povsem nova možnost in priložnost za povečanje vaše inovacijske aktivnosti na podlagi mreženja in sodelovanja. Postanite sponzor ali partner konference PODIM.

Veselimo se sodelovanja z vami!
 

Kontaktni podatki

BLAŽ KOS, blaz.kos@geekhouse.si, + 386 31 782 424
MATEJ RUSmatej.rus@irp.si, + 386 31 604 137