Slovenski START-UP ekosistem
 
Leta 2012 smo se vodilni deležniki podjetniškega ekosistema iz inovativnega podpornega okolja združili v Iniciativo Start:up Slovenija, z namenom oblikovanja in okrepitve nacionalnih programov spodbujanja podjetništva.

Povezali smo se s ključnimi deležniki ekosistema, zapisali temeljno nacionalno strategijo Start:up manifest in oblikovali ter nadgradili programe za različne stopnje razvoja startup podjetja.
 

Delujemo lokalnonacionalno in regionalno

 
Start:up Mesta
Slovenija ima veliko mest, ki se lahko pohvalijo z izobraženim in drznim talentom, bogato zgodovino ter pestro kulturno ponudbo. Program Start:up mesta združuje ključne lokalne deležnike podjetniškega ekosistema s ciljem zagotavljanja učinkovite podpore podjetniškim talentom na lokalni ravni in njihovo vključevanje v nacionalne programe.
> Preberi več
Start:up Slovenija
Iniciativa Start:up Slovenija je odprta platforma, pod vodstvom Tovarne podjemov iz Maribora in Tehnološkega parka Ljubljana, ki izvaja nacionalne programe spodbujanja podjetništva namenjene trem ciljnim skupinam: podjetniškim ekipam v fazi snovanja podjetniške ideje, start-up podjetjem in podjetjem v pripravi na globalno rast.
> Preberi več
Start:up Alpe Adria
Program Start:up Alpe Adria vodijo ključni slovenski, italijanski in avstrijski subjekti inovativnega okolja s ciljem omogočanja enostavnejšega vstopa start-upom na čezmejne trge, podpore pri oblikovanju mednarodnih ekip, izmenjave izkušenj ter promocije regije Alpe Adria kot podjetniškega vozlišča v globalnem merilu.
> Preberi več
Forum 100% Startup
Forum 100% Start:up je namenjen start-up podjetjem ter vsem, ki želijo z njimi sodelovati. Na dogodku predstavljamo ponudbo javnih in zasebnih podpornih programov ter start-up zgodbe iz prve roke. Na dogodku sodelujejo tudi zasebni investitorji, ki iščejo obetavne start-upe.
> Preberi več
Start:up Roadshow
Po vseh Start:up mestih potekajo Start:up Roadshowi z namenom predstavitve produktov pospeševanja podjetništva v Sloveniji, podjetniškega aktiviranja in širjenja podjetniške miselnosti ter podajanja ključnih znanj s področja razvoja poslovnih modelov in učinkovitega "pitchinga" podjetniških idej.
> Preberi več
Start:up leta
Nacionalni izbor Start:up leta je del širše nacionalne kampanje Start:up Slovenija. Namen izbora je motivirati talente za zagon podjetja ter vsako leto prepoznati najboljše podjetniške ekipe, poslovne modele in start-up podjetja v slovenskem prostoru, jih strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji in promovirati v širši javnosti.
> Preberi več
Konferenca PODIM
Mednarodna konferenca PODIM je ena največjih konferenc v regiji Alpe Adria, ki vsako leto v dveh dneh intenzivnega programa združi vse ključne deležnike regijskega start-up podjetniškega ekosistema. V letu 2014 se je konference udeležilo več kot 600 udeležencev iz več kot 10 držav.
> Preberi več
 

Iskanje ujemanja problema - rešitev

 
Start:up šola in DEMO dan
Gre za ključni del pred-selekcijskega procesa tekmovanja Start:up Slovenija, ki je namenjen start-upom v zgodnji fazi iskanja usklajenosti problema in rešitve. Na njem ekipe pilijo svoje poslovne modele in se pripravljajo na DEMO dan. Točke iz ocenjevanja so obvezen pogoj za pridobitev zagonske subvencije P2 Slovenskega podjetniškega sklada (SPS).
> Preberi več
Subvencija P2 SPS
Preko razpisa P2 SPS lahko start-up podjetja pridobijo do 54.000 EUR subvencije in do 20.000 EUR ugodnega posojila. Finančna sredstva so namenjena podjetjem v zgodnji fazi razvoja, ko iščejo usklajenost problema in rešitve. Pogoj za pridobitev sredstev je sodelovanje v okviru pred-selekcijskega procesa tekmovanja Start:up Slovenija.
> Preberi več
Start:up šola plus
V okviru sistematične podpore start-up podjetjem v zgodnji fazi razvoja bomo ponudili poseben modul Start:up šole plus, na kateri bodo udeleženci pridobili temeljno podjetniško znanje, prav tako pa postali del nacionalne podjetniške skupnosti.
> Preberi več
 

Iskanje ujemanja produkt - trg

 
Start:up vikend in SK75 DEMO dan
Start:up vikend je namenjen start-upom v fazi iskanja ujemanja produkta in trga prijavljenim na produkt SK75. Točke iz ocenjevanja na SK75 DEMO dnevu pomembno prispevajo k pridobitvi 75.000 EUR konvertibilnega posojila SPS ter vključitve v dodaten vsebinski spremljevalno-izobraževalni program.
> Preberi več
Produkt SK75
Produkt SK75 Slovenskega podjetniškega sklada podjetjem, ki iščejo svoj »product-market fit« ponuja 75.000 EUR konvertibilnega posojila ter vključitev v dodaten intenziven izobraževalno-svetovalno-mentorski program.
> Preberi več
SGH Bootcamp
SGH Bootcamp je intenziven 3 mesečni izobraževalni program za pridobitev najsodobnejših znanj za izgradnjo vitkega in agilnega podjetja. Gre za program, ki ga slovenski subjekti inovativnega okolja izvajajo v partnerstvu z najboljšimi izvajalci v slovenskem start-up ekosistemu.
> Preberi več
Co-working prostori
Start:up Geek House je delovni prostor primarno namenjen ambicioznim, drznim, inovativnim in podjetnim talentom. Delovno mesto najamejo vsi, ki delajo na svojem prototipu, MVP-ju, starteškem načrtu, iščejo prve kupce ali so že celo začeli poslovati.
> Preberi več
 

Priprava na globalno rast

 
Priprava na investicijo in SK200 DEMO dan
2 dnevni dogodek pripave na investicijo je namenjem start-upom prijavljenim na produkt SK200, ki se potegujejo za investicijo v višini 200.000 EUR ter pomoč pri pripravah na globalno rast. Globalna rast je namreč izziv veliko start-upov, ki so sicer že našla »product-market fit«.
> Preberi več
Produkt SK200
Produkt SK200 SPS start-upom, ki so že našli "product-market fit" ponuja 200.000 EUR javne lastniške investicije ter vključitev v intenziven vsebinski spremljevalno-izobraževalni program za pomoč pri globalni rasti, ki vključuje tudi mentorstvo izkušenih start-upovcev in podjetnikov.
> Preberi več
Go:Global for Growth
Go:Global for Growth je sistematičen vsebinski spremljevalno-izobraževalni program z izkušenimi domačimi in tujimi mednarodnimi podjetniki, katerega namen je prejemnikom javnih sredstev pomagati pri profesionalni organizaciji podjetja in globalni rasti. Program je integralni del pospeševalnika Go:Global Slovenija.
> Preberi več
Vključitev v tuje pospeševalnike
V okviru programa Go:Global Slovenia so organizirana tudi 1:1 podjetniška mentoriranja in svetovanja, prav tako pa srečanja in svetovanja pri vključitvi v najboljše tuje pospeševalnike, kot so Seedcamp, Y Combinator, Techstars, Wayra in drugi.
> Preberi več
Povezovanje z investitorji
Go:Global Slovenia podjetnikom zagotavlja tudi dostop do mreže domačih in mednarodnih investitorjev ter aktivno promocijo doma in v tujini, skupaj z dostopom do povezav po različnih mednarodnih globalnih središčih po svetu.
> Preberi več
 

Programi partnerjev Iniciative

 
Sklad Silicijevi vrtički
Od leta 2010 Silicijevi vrtički združujejo nekatera uspešna slovenska visokotehnološka podjetja in posameznike, ki si delijo skupne vrednote odprtega komuniciranja, medsebojne pomoči in sodobnih pogledov na podjetništvo. Leta 2014 je pod okriljem Silicijevih vrtičkov pričel delovati tudi sklad semenskega kapitala.
> Preberi več
30lean
Podjetje 30Lean združuje izkušene strokovnjake, ki startupom in večjim podjetjem s pomočjo metodologij vitkega podjetništva pomagajo razvijati tržno uspešne produkte.
> Preberi več
Microsoft Innovation Center
V Microsoftu so razvili številne programe za podporo inovativnih startupov, s katerimi želijo prispevati k doseganju ciljev na področjih inovativnosti in povečevanja konkurenčnosti. S sodelovanjem v pobudah, kot je Iniciativa Start:up Slovenija, želijo podpreti dejavnosti, ki vplivajo na razvoj lokalnega gospodarstva. 
> Preberi več
Hekovnik
Startup šola Hekovnik organizira nišne programe za tehnološke podjetnike, geeke in akademike. S svojimi programi zagotavlja uspešen razvoj in hiter tržni preboj inovativnih podjetniških idej.
> Preberi več
COINVEST
COINVEST je regionalna platforma, ki povezuje investitorje in visoko-tehnološke projekte startup podjetij. S svojimi aktivnostmi želijo prispevati k razvoju podjetniškega ekosistema s ciljem pomagati podjetjem pri zagotavljanju potrebnih virov, in sicer kapitala, dostopa do trgov in managerskih veščin.
> Preberi več
CEED
CEED Slovenija je del mednarodne mreže centrov CEED v 14 državah, ki združuje več tisoč podjetnikov. Organizira različne programe za rastoča podjetja z globalnimi ambicijami. Njihovi programi se razlikujejo glede na stopnjo rasti, zato se osredotočajo na tista znanja in veščine, ki jih na tej stopnji podjetnik najbolj potrebuje.
> Preberi več
ABC pospeševalnik
ABC je slovenski zagonski pospeševalnik, ki temelji na sistemu mentorstva, povezovanja in globalne ekspanzije. Malim podjetjem omogoča zagonski kapital, mentorstvo, poslovni prostor, povezave ter globalno ekspanzijo. V zameno za opravljene storitve pridobi ABC 8 % lastniškega deleža startupa oziroma malega podjetja.  
> Preberi več
SmartNinja
Misija SmartNinje je ljudem pomagati odkriti in razviti talente ter veščine IT področja. Veščine, ki jim bodo pomagale lažje najti službo - ali pa jo celo ustvariti! V ta namen organizirajo tečaje spletnega in mobilnega programiranja, grafičnega oblikovanja, projektnega managementa, digitalnega marketinga, interneta stvari in še več.
> Preberi več
Ustvarjalnik
Ustvarjalnik je pospeševalnik mladinskega podjetništva ali, ljubkovalno, podjetniški peskovnik. Namenjen je vsem tistim, ki delajo svoje prve podjetniške korake. Mlade učimo, da se preživljajo s svojimi veščinami in jih spodbujamo, da iz svojega hobija ustvarijo podjetje.
> Preberi več
RSG Kapital
RSG Kapital nudi storitve na področju tveganega kapitala za podjetja v zgodnjih fazah razvoja: mreženje partnerjev in partner search, konvertibilno posojilo, kritje specifičnih stroškov projekta, pomoč pri iskanju zunanjih virov financiranja za posamezen projekt (fundraising) ter svetovanje pri pripravi in vodenju projektov.
> Preberi več
Internet Week
Internet Week Slovenija prek rednih tedenskih obvestil in spletnih družbenih omrežjih aktivno obvešča o dogajanju in novostih v slovenski startup skupnosti. Zelo aktivni so tudi pri organizaciji dogodkov, kot so Startup CRAWL, IWS in drugi. 
> Preberi več
Mladi podjetnik
Poslanstvo mladipodjetnik.si je širiti glas o podjetništvu med mladimi oziroma vsemi tistimi, za katere lahko podjetništvo pomeni zanimivo karierno pot. Informirajo, pomagajo, svetujejo, povezujejo, razglašajo. Organizirajo usposabljanja za številna podjetniška področja in različne ciljne skupine. 
> Preberi več
DsgnFwd
Design Forward (DsgnFws) je pospeševalnik, ki podjetnikom z globalno ambicijo, strastjo in jasno oblikovano podjetniško idejo zagotavlja semenski kapital in pomoč pri zagonu podjetja ter oblikovanje komunikacijske identitete, uporabniške izkušnje in blagovne znamke.
> Preberi več
Startaj.si
Portal Startaj.si je projekt Časnika Finance in je namenjen vsem, ki jih zanima podjetništvo, izobraževanje ter razvoj kariere. Portal je zasnovan tako, da spodbuja čim širše sodelovanje z vsemi akterji podjetniškega in startup ekosistema.
> Preberi več
Podjetniški center Nove KBM
V Novi KBM, ki je druga največja slovenska banka, se zavedajo, da se mlada podjetja na začetku podjetniške poti soočajo s številnimi dilemami. Zato so svojo ponudbo dopolnili s storitvami Podjetniškega centra Nove KBM, ki se aktivno vključuje v projekt Start:up Slovenija in je že tradicionalno generalni pokrovitelj konference PODIM. 
> Preberi več
Imagine Cup
Imagine Cup je mednarodno tekmovanje na področju inovativnosti, tehnoloških rešitev in razvoja iniciirano s strani Microsofta, na katerem sodelujejo študentje višjih in visokošolskih inštitucij z vsega sveta.
> Preberi več
 
 
 

Partnerji Iniciative

Start:up Slovenia
 • Tehnološki park Ljubljana
  Tehnološki park Ljubljana predstavlja podporno in stimulativno poslovno okolje najvišje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva. Deluje od leta 1995 in pod svojim okriljem povezuje že več kot 290 podjetij. Več
   
 • Tovarna podjemov
  Tovarna podjemov, univerzitetni podjetniški inkubator Univerze v Mariboru je del inovacijskega ekosistema RAZ:UM. Storitve inkubatorja so primarno namenjene komercializaciji podjetniških idej študentov, raziskovalcev in profesorjev univerze ter tudi idej drugih inovativnih posameznikov. Več
   
 • Primorski tehnološki park
  Primorski tehnološki park je stimulativno podjetniško okolje za inovativna podjetja ter ambiciozne posameznike in skupine, ki razvijajo nove izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Zagotavljamo infrastrukturo in podjetniške programe za rast, razvoj in internacionalizacijo podjetij. Več
   
 • Regionalni center za razvoj
  RCR je regionalna razvojna agencija, ki usklajuje interese na področju regionalnega razvoja, gospodarstva, spodbujanja podjetništva in razvoja človeških virov za območje regije Zasavje. RCR ima vzpostavljeno sodobno razvojno podporno okolje s katerim spodbuja gospodarski razvoj novonastalih in obstoječih podjetij v regiji. Več
   
 • Pomurski tehnološki park (PTP)
  PTP je središče za inovativna in na znanju temelječa podjetja v Pomurju. Ponujamo pomoč pri aplikativnem razvoju novih izdelkov in storitev, pri zagonu in internaCIonalizaciji podJEtij. Z zunanjimi partnerji je zagotavljen strokovni multidisciplinarni pristop in KVALITETA. Več